Ολυμπιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση-ΠΑΣΙΘΕΑ

Ημερομηνία Έναρξης: 21 Νοεμβρίου 2013

Ημερομηνία Λήξης: 21 Νοεμβρίου 2013

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ολυμπιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση-ΠΑΣΙΘΕΑ» στα πλαίσια της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την Πράξη με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
Την αίτηση ωφελούμενου (pdf)Περισσότερα στο website της Α.Σ. ΠΑΣΙΘΕΑ www.aspasithea.gr

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]