Ημερομηνία Έναρξης: 01 Ιανουαρίου 2002

Ημερομηνία Λήξης: 30 Ιουνίου 2009

Χρηματοδοτήθηκαν

 • 1 Εργαστήριο καλλυντικών από αρωματικά φυτά ,
 • 2 εργαστήρια ζυμαρικών
 • 2 επιχειρήσεις τυποποίησης Ελαιολάδου
 • 1 Ελαιοτριβείο – Τυποποίηση Ελαιολάδου
 • 1 Επιχείρηση Τυποποίησης Μελιού
 • 1 Τυροκομείο
 • 1 Παρασκευαστήριο Τοπικών Εδεσμάτων
 • 1 Βιοτεχνία Παστελιών
 • 1 Επιχείρηση Τυποποίησης Αρωματικών Φυτών
 • 1 Αρτοποιείο
 • 2 Ξυλουργεία
 • 1 Παιδικός Σταθμός

Τα έργα που Υλοποιήθηκαν στο Μέτρο :

1.2.2. ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε

→ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ – ΚΑΤΣΑΜΠΟΥ ΚΑΤΙΝΑ

→ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ – Γ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

→ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

→ ΙΔΡΥΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΤΑ ΔΙΑΣΕΛΑ – ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

→ ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΣΤΕΛΙΩΝ- ΒΑΣΙΛΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

→ «ΑΝΘΕΙΑ» ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΦΡΙΞΑΣ – ΠΡΟΒΑΤΑ ΜΑΡΙΑ

→ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ -ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

→ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

→ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΔΟΝΑ – ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

→ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΜΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΑΔΕΟ – ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

→ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΙΟΥ -ΛΑΜΠΑΟΥΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

→ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ- Ι.Μ. ΗΛΕΙΑΣ

→ ΙΔΡΥΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

→ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

→ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ – ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΙΩΑΝΝ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 

Προύπολογισμός Έργου

Συνολικός Προϋπολογισμός 2885430,86
Δημόσια Δαπάνη 1520118,93