Ημερομηνία Έναρξης: 01 Ιανουαρίου 2002

Ημερομηνία Λήξης: 30 Ιουνίου 2009

Στον τομέα της ενίσχυσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς υλοποιήθηκαν 3 επενδυτικά σχέδια

→ Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ. Ανδρίτσαινας που αφορούν την αναβίωση της παραδοσιακής διαδικασίας της σποράς-θερίσματος -αλωνίσματος ,

→ Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας

→ Η διοργάνωση, παρουσίαση φωτογραφικής έκθεσης του Συλλόγου Φολοητων Ν. Ηλείας. 

Προύπολογισμός Έργου

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 132391,99

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 99293,99