Ενημερωτική Ημερίδα της Αναπτυξιακής Ολυμπίας (ΑΝΟΛ ΑΕ), στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμασία της πρότασής της που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανά-πτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ,-Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπι-κών κοινοτήτων)» του ΣΣΑ 2023-2027

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15-11-22 και ώρα 11.00 π.μ. στον Πύργο, στην αίθουσα της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, ανοικτή ενημερωτική ημερίδα στα πλαίσια της Διαβούλευσης για το Νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER του Νομού Ηλείας στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Στην ημερίδα έγινε παρουσίαση του νέου Προγράμματος (επιλέξιμες ενέργειες, ποσοστά επιχορήγησης, ύψος χρηματοδοτήσεων, όροι επιλεξιμότητας κλπ) από τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Ολυμπίας κ. Νίκο Θεοφιλόπουλο

Παρουσιάστηκε επίσης από το στέλεχος της εταιρείας κ. Αναστασία Γκαβού, ένας συνοπτικός απολογισμός των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 25 ετών LEADER στο Νομό Ηλείας από την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ολυμπίας.

Στην ημερίδα είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, των Δήμων, του Επιμελητηρίου, των παραγωγικών φορέων του Νομού, των Κοινωνικών φορέων, ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες και επιστήμονες σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Σκοπός της ημερίδας ήταν να γίνει μια αρχική ενημέρωση για το Πρόγραμμα και την συμμετοχή των φορέων στην διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής.

Στα πλαίσια της ημερίδας καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και έκανε ενδιαφέρουσες επισημάνσεις για την νέα προγραμματική περίοδο, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής και Δήμαρχος Ανδρίτσαινας Κρεστένων κ. Διονύσιος Μπαλιούκος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) και δικτύωσης / σύνδεσης των πόρων του Νομού στα πλαίσια της προώθησης τουριστικών πόλων και προϊόντων.

Με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του Προγράμματος και την πορεία της Αναπτυξιακής μίλησε στο χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Ολυμπισμού κ. Δημήτρης Νικολακόπουλος, ο οποίος τόνισε την αμέριστη συμπαράσταση της Περιφέρειας στην επιτυχία του Προγράμματος.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Κώστας Νικολούτσος αναφέρθηκε στην ανάγκη σύνδεσης του τουριστικού και αγροδιατροφικού τομέα και την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί για την συγκράτηση των νέων στην περιοχή.

Ιδιαίτερα σημαντικές παρατηρήσεις για την κατάρτιση του νέου Προγράμματος έκαναν τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας κ.κ Θανάσης Πετρόπουλος και Δημήτρης Καιμάς, αναφερόμενοι στην ανάγκη προώθησης καινοτομίας, δράσεων συνεργασίας των επιχειρήσεων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι εκπρόσωποι των Δήμων κ.Βασίλης Παπαδόπουλος(Ηλιδας), Παν. Φλέσσας και Γιαννακόπουλος Πέτρος (Αρχαίας Ολυμπίας), Ιωάννης Μπαλαδήμας(Ζαχάρως), επεσήμαναν την ανάγκη επιμέρους συναντήσεων με τους Δήμους για να υποστηριχθούν για να ετοιμάσουν προτάσεις έτσι ώστε αφενός μεν να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις τους κατά την κατάρτιση του Προγράμματος, αφετέρου δε για να ωριμάσουν εγκαίρως τα έργα τους. Αναφέρθηκαν επίσης στην ιδιαίτερη μέριμνα που πρέπει να ληφθεί για τις πυρόπληκτες περιοχές.

Ο δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κρεστένων κ. Αναστάσιος Καρνάρος, αναφέρθηκε στην ανάγκη στοχευμένων συναντήσεων με επιχειρηματίες.

Τέλος ερωτήσεις και παρατηρήσεις έκαναν οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες.

Από τη πλευρά της Αναπτυξιακής αναφέρθηκε ότι θα ακολουθήσεις ένας μεγάλος κύκλος διαβούλευσης με όλους του φορείς της περιοχής παρέμβασης, ενώ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής ([email protected]) μια απλή φόρμα που θα μπορούν να συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι με τις ιδέες τους και το κατ’αρχήν ενδιαφέρον τους, ώστε να αποτυπωθεί κατά τον καλύτερο τρόπο το δυναμικό της περιοχής στην αναπτυξιακή στρατηγική της Πρότασης.

Σημειώνεται ότι η Α’ φάση της στρατηγικής του Προγράμματος θα κατατεθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον Φεβρουάριο του 2023.

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας και όλες οι νεώτερες πληροφορίες θα αναρτώνται  στην ιστοσελίδα της εταιρείας ([email protected])

                                                            Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

                             Μπαλιούκος Διονύσιος

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]