Ημερομηνία Έναρξης: 12 Φεβρουαρίου 2010
Ημερομηνία Λήξης: 12 Φεβρουαρίου 2010


1.3.3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ -ΠΡΟΒΟΛΗΣ

→ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ LEADER+

→ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ -ΤΕΔΚ Ν.ΗΛΕΙΑΣ

→ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΖΩΝΗΣ LEADER+ Ν.ΗΛΕΙΑΣ – N.A. HΛΕΙΑΣ

→ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Δ.ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

→ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ Δ.ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ- ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ

Προύπολογισμός Έργου

→ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 373745,39

→ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 273888,4