Έναρξη διαδικασίας αιτημάτων πληρωμής για τους δικαιούχους ιδιωτικών επενδύσεων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει τους δικαιούχους, που εγκρίθηκαν με την από 35589/07-09-2020 απόφαση ένταξης, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ενημέρωσης των πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣΚΕ και ΟΠΣΑΑ) και  είναι πλέον διαθέσιμη στο ΠΣΚΕ η Υποβολή Αιτήματος πληρωμής για τα ιδιωτικά έργα του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER

Επίσης είναι διαθέσιμη και η Υποβολή Αιτήματος Προκαταβολής ή Αιτήματος Τροποποίησης

Πληροφορίες :

26250-24990

Μαυροειδής Γιάννης

Μιαούλης Διονύσιος

Φάμελος Βασίλειος

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]