ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εγκρίθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δ. Παπαγιαννίδη, συμπληρωματική χρηματοδότηση (υπερδέσμευση) στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ), ύψους 559.030,00 Ευρώ για την ένταξη επιλαχουσών ιδιωτικών επενδύσεων που είχαν κριθεί αποδεκτές στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Προγράμματος.

Σημειώνεται ότι μετά από τα παραπάνω, θα διατεθούν συνολικά για ιδιωτικές επενδύσεις στο Νομό μας ποσά ύψους 8,6 εκ. ευρώ περίπου μαζί με τα 4,8 εκ που είχαν διατεθεί με προηγούμενη απόφαση και τα 3,2 εκ ευρώ που είχαν προκηρυχθεί αρχικά.

Έτσι θα ενταχθούν πλέον όλα τα έργα που είχαν κριθεί παραδεκτά από τις προτάσεις της 1ης Προκήρυξης.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ της Εταιρείας ευχαριστούν την πολιτική ηγεσία και τα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όλους όσους συνέβαλλαν στην θετική εξέλιξη αυτή και ευελπιστούν ότι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη που τόσο έχει ανάγκη ο Νομός μας.

Κρέστενα 26-7-2021

Για την ΑΝΟΛ ΑΕ

Μπαλιούκος Διονύσιος

Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ LEADER

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]