ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD LEADER

Εγκρίθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής  και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Μπαγινέτα, συμπληρωματική χρηματοδότηση (υπερδέσμευση) στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ), ύψους 4.804.260,00 Ευρώ για την ένταξη επιλαχουσών ιδιωτικών επενδύσεων που είχαν κριθεί αποδεκτές στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Προγράμματος.

Από το παραπάνω ποσό, τμήμα ύψους 2.464.104,70 Ευρώ αφορά στην χρηματοδότηση επενδύσεων μεταποίησης και μεταφέρθηκε στο Τοπικό Πρόγραμμα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με Απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Φαρμάκη και το υπόλοιπο ποσό, που θα χρηματοδοτήσει τις υπόλοιπες επενδύσεις, διατίθεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σημειώνεται ότι μετά από τα παραπάνω, θα διατεθούν συνολικά για ιδιωτικές επενδύσεις στο Νομό μας ποσά ύψους 8 εκ. ευρώ περίπου μαζί με τα 3,2 εκ ευρώ που είχαν προκηρυχθεί αρχικά.

Έτσι θα ενταχθούν στη φάση αυτή πάνω από το 90% των παραδεκτών προτάσεων της Προκήρυξης με προοπτική στην επόμενη φάση να ενταχθούν και οι υπόλοιπες επενδύσεις.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ της Εταιρείας ευχαριστούν όλους όσους συνέβαλλαν στην θετική εξέλιξη αυτή και ευελπιστούν ότι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη που τόσο έχει ανάγκη ο Νομός μας.

Κρέστενα 7-7-20

Για την ΑΝΟΛ ΑΕ

Μπαλιούκος Διονύσιος

Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ LEADER

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]