ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α της χρήσης 2013

κατεβάστε εδώ τον ισολογισμό σε pdf

Επίσης η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑE Ο.Τ.Α. καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.), την 8η Ιουλίου 2016 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στα Κρέστενα – Ηλείας

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση pdf

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]