ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 3Ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER ν. Ηλείας

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ν. ΗΛΕΙΑΣ 2007-2015

Από την Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ) ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε η 3η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος LEADER.(Άξονας 4 του ΠΑΑ Αλέξανδρος Μπαλτατζής)
Ηδη ξεκίνησε πρόγραμμα δημοσίευσης της περίληψης της Προκήρυξης στις εφημερίδες του Νομού.
Στα πλαίσια της 3ης Προκήρυξης περιλαμβάνονται οι δράσεις που αφορούν στους ιδιώτες επενδυτές και στους δήμους και άλλους δημόσιους φορείς.
Η Δημόσια δαπάνη που προκηρύσσεται στα πλαίσια της Προκήρυξης αυτής ανέρχεται σε 2,3 εκ Ευρώ περίπου

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Λήξη προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14.00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατεβάστε εδώ όλα τα αρχεία της προκήρυξης σε μορφή rar

Διαβάστε περισσότερα εδώ

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]