Ημερομηνία Έναρξης: 01 Ιανουαρίου 2002

Ημερομηνία Λήξης: 30 Ιουνίου 2009

Τα έργα που Υλοποιήθηκαν στον Άξονα 2 :

→ Άξονας 2 : Στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών

→Μέτρο 2.1 : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ – ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ :

→1- ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ

→ 2- Β’ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ

→ 3- Β’ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

→ 4- ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΓΗΣ ΥΔΑΤΑ (ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

→ 5- ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΓΗΣ ΥΔΑΤΑ (ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΣΗ)

→ 6- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Προύπολογισμός Έργου

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 103.683,32
ΔΙΜΟΣΙΑ. ΔΑΠΑΝΗ 1. 83.364,72

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.1.

Α/ΑΤίτλος ΕπένδυσηςΣυνολικός Προυπολογισμός(€)Δημόσια Δαπάνη(€)
1ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ840,34840,34 6
2Β’ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ15.943,9112.755,13
3Β’ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ41.437,1733149,73
4ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΓΗΣ ΥΔΑΤΑ (ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ)1.250,001.250,00
5ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΓΗΣ ΥΔΑΤΑ (ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΣΗ)27.337,9021.870,32
6ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ16.874,0013.499,20