Δελτίο Τύπου – Συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                        Κρέστενα 19.08.2019

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 19-8-2019 και ώρα 12.00 π.μ. στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.) στα Κρέστενα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μετόχων της εταιρείας. Τα θέματα που συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις είναι τα ακόλουθα:

 1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ. Σ.) και των Ελεγκτών της εταιρίας για την διαχειριστική  περίοδο 01.01.2018 – 31.12.2018.
 2. Απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2018 – 31.12.2018.
 3. Εκλογή Ελεγκτών της εταιρίας, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής τους.
 4. Λοιπά θέματα-ανακοινώσεις

 

Στη Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και πνεύμα συνεργασίας, παραβρέθηκαν:

–  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Διονύσιος Μπαλιούκος, δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, και εκ μέρους των υπόλοιπων μετόχων:

 • ο κ. Παναγιώτης Φλέσσας, εκπρόσωπος δήμου Αρχαίας Ολυμπίας,
 • η κ. Εύη Βεργοπούλου, εκπρόσωπος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 • ο κ. Κων/νος Καψής, εκπρόσωπος δήμου Ζαχάρως
 • ο κ. Μανώλης Αγιομυργιαννάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, μέλος ΔΣ ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.
 • ο κ. Κων/νος Διαμαντόπουλος, εκ μέρους της Ε.Σ. ΗΛΕΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε.Σ.Α.Ε.
 • ο κ. Φώτιος Παρασκευάς, εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σχίνων
 • ο κ. Χαράλαμπος Σαντάρμης, εκπρόσωπος Συλλόγου Σχιναίων
 • ο κ. Ανδρέας Βαρώτσος, Πρόεδρος της Ενωσης Βιοκαλλιεργητών Ηλείας,  καθώς και στελέχη της εταιρείας.

Κατά τη Συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ορίσθηκαν οι νέοι ελεγκτές της εταιρείας.

Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση των μετόχων για τα Προγράμματα που υλοποιεί η εταιρεία.

Για το CLLD/LEADER αναφέρθηκε από τον Δ/ντή κ. Νίκο Θεοφιλόπουλο ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης των Προτάσεων έργων δημόσιου χαρακτήρα, όπου εντάχθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ, εφόσον εξασφαλίσθηκε και πρόσθετη πίστωση 1 εκ. ευρώ. Αναμένεται άμεσα η έκδοση της Απόφασης Ένταξης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Την 02.09.2019 λήγει η προθεσμία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Προγράμματος, που αφορά σε ιδιωτικά έργα, όπου με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται να υπάρχει πολύ αυξημένο ενδιαφέρον.

Επιπλέον στον επόμενο μήνα αναμένεται η δημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης για έργα δημόσιου χαρακτήρα, στα πλαίσια του LEADER Αλιείας, που αφορά σε παράκτιες περιοχές του Νομού και στη συνέχεια η 1η Προκήρυξη του ίδιου Προγράμματος για ιδιωτικά έργα.

Από την πλευρά τους οι μέτοχοι, αφού συνεχάρησαν την διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας για την επιτυχή πορεία της μέχρι τώρα, κάλεσαν το Δ.Σ. και τα στελέχη να συνεχίσουν στην ίδια κατεύθυνση, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της αποτελεσματικής υλοποίησης του Προγράμματος και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για επιπλέον συμπληρωματική χρηματοδότηση της περιοχής από το αποθεματικό του Προγράμματος.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]