4η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)

Ημερομηνία Έναρξης: 19 Φεβρουαρίου 2015 Ημερομηνία Λήξης: 28 Απριλίου 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ν. ΗΛΕΙΑΣ 2007-2015 Το τοπικό πρόγραμμα LEADER για τον Ν.Ηλείας εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2009. Ανέρχεται σε προϋπολογισμό…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ4η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)

Ημερομηνία Έναρξης: 19 Ιουλίου 2013 Ημερομηνία Λήξης: 04 Οκτωβρίου 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ν. ΗΛΕΙΑΣ 2007-2015 Το τοπικό πρόγραμμα LEADER για τον Ν.Ηλείας εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2009. Ανέρχεται σε συνολικό…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ3η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)

Ημερομηνία Έναρξης: 17 Ιουλίου 2012 Ημερομηνία Λήξης: 24 Σεπτεμβρίου 2012 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ν. ΗΛΕΙΑΣ 2007-2015 Το τοπικό πρόγραμμα LEADER για τον Ν.Ηλείας εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2009. Ανέρχεται σε συνολικό…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ2η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)

Ημερομηνία Έναρξης: 09 Σεπτεμβρίου 2010 Ημερομηνία Λήξης: 30 Νοεμβρίου 2010 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ν. ΗΛΕΙΑΣ 2007-2015 Το τοπικό πρόγραμμα LEADER για τον Ν.Ηλείας εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2009. Ανέρχεται σε συνολικό…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ1η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)