Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση μέτρων ενημέρωσης που συνδέονται με την Πολιτική της Συνοχής από την Ευρωπαική …

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG Regio) της Ευρωπαικής Επιτροπής εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση μέτρων ενημέρωσης που συνδέονται με την πολιτική της…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση μέτρων ενημέρωσης που συνδέονται με την Πολιτική της Συνοχής από την Ευρωπαική …