Ημερομηνία Έναρξης: 01 Ιανουαρίου 2002

Ημερομηνία Λήξης: 30 Ιουνίου 2009

Στον τομέα της αναβάθμισης του οικιστικού περιβάλλοντος και της ανάδειξης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου υλοποιήθηκαν 15 επενδυτικά σχέδια

→ Τα 6 έργα αφορούν οικιστικές παρεμβάσεις σε οικισμούς.

→ Tα τρία έργα αφορούν την ανάδειξη, συντήρηση και ανακατασκευή παραδοσιακών βρυσών .

→ Ακόμη έχουμε την δημιουργία ενός περιβαλλοντικού μουσείου και ενός λαογραφικού μουσείου, την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου ιστορικού μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου της μονής φραγκαπηδήματος.

→ Τέλος έχουμε την ανάδειξη, σήμανση σημείων δικτυού αρχαιοτήτων, επαρχίας Ολυμπίας-ορεινής Ηλείας & τη σήμανση αξιοθέατων μνημείων, μονοπατιών, κόμβων δικτυού, χαρτογραφήσεις ν.α. Ηλείας. 

Προύπολογισμός Έργου

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 997042,55

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 997042,55