ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “ΠΑΣΙΘΕΑ” : Ημερίδα στα πλαίσια της ενημέρωσης / υποστήριξης εργοδοτών (Αρχαία Ολυμπία)

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “ΠΑΣΙΘΕΑ” στα πλαίσια της ενημέρωσης / υποστήριξης εργοδοτών

σας προσκαλεί σε συνάντηση Ενημέρωσης της Πράξης

«Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας – ΠΑΣΙΘΕΑ» που υλοποιείται στα πλαίσιο της δράσης

“Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών” (ΤΟΠΣΑ)

Στην συνάντηση θα παρουσιαστούν:

οι δυνατότητες απασχόλησης ανέργων – ωφελούμενων μέσω προγράμματος επιδότησης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
οι ευκαιρίες επιχορήγησης ανάπτυξης επιχειρηματικότητας (δημιουργία, εκσυγχρονισμός μικρών επιχειρήσεων μέσω του Προγράμματος LEADER)

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί

την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015, στις 8:00 μ.μ.

στην αίθουσα εκδηλώσεων στο χώρου του Δημαρχείου στην Αρχαία Ολυμπία

του Δήμου Αρχ.Ολυμπίας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ της Α.Σ

Μπαλιούκος Διονύσιος

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]