ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΣΙΘΕΑ (αίτηση ωφελουμένου)

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “ΠΑΣΙΘΕΑ” την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2015 στην Κρέστενα διοργάνωσε Ημερίδα Ενημέρωσης της Πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας- ΠΑΣΙΘΕΑ» που υλοποιείται στα πλαίσιο της δράσης “Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών” (ΤΟΠΣΑ)

Δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία για την ημερίδα

ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ (pdf)
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ (rar)

Περισσότερα στο website της Α.Σ. ΠΑΣΙΘΕΑ www.aspasithea.gr

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]