ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 30-9-2013

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που παρουσιάζεται και για την καλύτερη προετοιμασία των φακέλων υποψηφιότητας, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 3ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης LEADER (Άξονας 4), μέχρι την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ LEADER

ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]