Ανακοίνωση – Ενημέρωση υποβολής αίτησης στήριξης

Κρέστενα  169-19

Α.Π.: 305

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ, ενημερώνει ότι σύμφωνα με την πρόσκληση οι αιτούντες μπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξης και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, μέχρι τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση. Συνεπώς δεν μπορεί να γίνει διόρθωση της αίτησης στήριξης μετά την Τετάρτη 18-9-2019 και ώρα 16:00

Διονύσιος Μπαλιούκος

Πρόεδρος ΕΔΠ CLLD/LEADER

Σχετικά Αρχεία Για Λήψη

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]