1η Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Αξονα 4 (LEADER)

Το τοπικό πρόγραμμα LEADER για τον Ν.Ηλείας εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2009. Ανέρχεται σε συνολικό προϋπολογισμό 10.364.333,33 ευρώ και ποσού δημόσιας δαπάνης 7.000.000,00 ευρώ
Τον Ιούνιο 2010 υπογράφηκε η σύμβαση υλοποίησης μεταξύ της Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε. ΟΤΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι Βασικοί Στρατηγικοί Στόχοι του Τοπικού Προγράμματος LEADER διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Βελτίωση του Αγροτικού Εισοδήματος
  • Ενίσχυση του Τουριστικού Τομέα
  • Προώθηση της Επιχειρηματικότητας
  • Προστασία και Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος
  • Ανασυγκρότηση των Πυρόπληκτων και Σεισμόπληκτων Περιοχών

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Λήξη προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας

Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 14.00

Κατεβάστε εδώ όλα τα αρχεία της προκήρυξης σε μορφή rar

Διαβάστε περισσότερα εδώ

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]