Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό η νομικό πρόσωπο , συνεταιρισμούς η ενώσεις προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στην ταχυμεταφορά εγγράφων και δεμάτων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την αποστολή φακέλων αλληλογραφίας και δεμάτων , βάρους μέχρι 2Kg και με παράδοση εντός 1-2 εργάσιμων ημερών από το χώρο της εταιρείας και την παράδοση τους στο χώρο του παραλήπτη.
Η προσφορά αφορά τις κάτωθι παρεχόμενες υπηρεσίες:
-Αποστολή φακέλων αλληλογραφίας και δεμάτων εντός της Ελληνικής Επικρατείας και ειδικότερα :

  • Αλληλογραφία βάρους έως 2 κιλά.
  • Επιβάρυνση για κάθε επιπλέον κιλό
  • Επιβάρυνση για αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές ( καθορίστε μας ποιες περιοχές θεωρούνται δυσπρόσιτες εντός του Νομού Ηλείας )
  • Επιβάρυνση για Ειδική Διαχείριση (απόδειξη παραλαβής και επιστροφή δελτίου αποστολής)
  • Επιβάρυνση για επίδοση σε προκαθορισμένη ώρα ( πρωινή παράδοση).

-Χρέωση για την παραλαβή φακέλων και δεμάτων των οποίων η ΑΝ.ΟΛ Α.Ε είναι παραλήπτης και τα οποία αποστέλλονται με χρέωση παραλήπτη.
-Αποστολή φακέλων αλληλογραφίας και δεμάτων στο εξωτερικό.

Η οικονομική προσφορά θα γίνει σε ευρώ .
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη προσφορά.

Σχετικά Αρχεία Για Λήψη

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]