ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΑΣΙΘΕΑ», στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 7 “Ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των φορέων της αναπτυξιακής σύμπραξης και τοπικών φορέων” που αφορά την εφαρμογή του έργου με τίτλο: «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας», σας προσκαλεί στο:
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (workshop) με τίτλο:
“Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Θεωρία, Εμπειρία, Προοπτικές”
που θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 στις 18.00 μ.μ.
στην Αίθουσα Συλλόγου Φιλοπροόδων Κρεστένων (Χώρος Γιορτής Σταφίδας),
Κρέστενα Ηλείας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 26250 24990, 26250 24289
Ιστοσελίδα: www.aspasithea.gr , e-mail: [email protected]

Δείτε εδώ :
Το πρόγραμμα του θεματικού εργαστηρίου
Την πρόσκληση

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]