ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»
ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α., ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: ΠΕΜΠΤΗ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Κατεβάστε εδώ την προκήρυξη για την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ (pdf)

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]