Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις στη Νότια Αττική

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την υποστήριξη επαναλαμβανόμενων εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (εκθέσεις, φεστιβάλ, κλπ.), που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να αναδειχθούν σε θεσμούς στο μέλλον.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 1/11/2019 – 31/12/2020

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]