Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική εκπαίδευση (Β’ κύκλος)

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Υποστήριξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) που αποτελούν ένα δίκτυο αποκεντρωμένων αειφόρων δημόσιων εκπαιδευτικών δομών του ΥΠΠΕΘ, με αντικείμενο την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία και την υποστήριξή της σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠερίοδος υποβολής: 16/10/2019 – 29/10/2019

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]