«ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Διοργάνωση Διημερίδας : «Ενημέρωση και ενίσχυση δεξιοτήτων των επαγγελματιών αλιέων
για την διεξαγωγή αλιευτικού τουρισμού»

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α διοργανώνει σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. διημερίδα με θέμα: «Αλιευτικός Τουρισμός» – «Δράση 5: Ενημέρωση και ενίσχυση δεξιοτήτων των επαγγελματιών αλιέων για την διεξαγωγή αλιευτικού τουρισμού», που θα πραγματοποιηθεί στην Κυλλήνη και στην Κεφαλονιά στις 09-10 Μάϊου 2023.

Στόχος της διημερίδας είναι η ενημέρωση, η ενθάρρυνση και η κατάρτιση των επαγγελματιών αλιέων σχετικά με τη διεξαγωγή αλιευτικού τουρισμού μέσα από τη θεωρητική αλλά και τη βιωματική προσέγγιση.

Η πρώτη μέρα της διημερίδας περιλαμβάνει την παρουσίαση του Σχεδίου «Αλιευτικός Τουρισμός» καθώς και εισηγήσεις με χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με την αδειοδότηση, τις απαιτούμενες προδιαγραφές σκαφών, τις καλές πρακτικές κ.α. .

Η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη στη βιωματική μελέτη του αλιευτικού τουρισμού μέσα από την συμμετοχή σε ταξίδι επίδειξης αλιευτικού τουρισμού. Με  αφετηρία το λιμάνι της Αγίας Πελαγίας στην Κεφαλονιά, τα τοπικά μέλη του νεοσύστατου Πανελλήνιου Σωματείου Αλιευτικού Τουρισμού Επαγγελματιών Αλιέων, με πολυετή εμπειρία στην διεξαγωγή αλιευτικού τουρισμού, θα υποδεχτούν στα σκάφη τους συναδέλφους τους παράκτιους αλιείς από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, καθώς και στελέχη των ΟΤΔΑ σε ένα πιλοτικό ταξίδι επίδειξης αλιευτικού τουρισμού στην περιοχή τους.

Η διημερίδα λαμβάνει χώρα κατά την 4η συνάντηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας CLLD – Leader «Αλιευτικός Τουρισμός» στο οποίο συμμετέχουν 18 Ομάδες Τοπικής Δράσης Αλιείας από την Ελλάδα. Σκοπός του σχεδίου είναι η προώθηση του Αλιευτικού Τουρισμού στις συνεργαζόμενες περιοχές. Το σχέδιο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]