ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι για την αρτιότερη προετοιμασία των φακέλων υποψηφιότητας, δεδομένης και της γενικότερης οικονομικοκοινωνικής κατάστασης, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης LEADER (Άξονας 4), μέχρι την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 15:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ LEADER

ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

 

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]