ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

Sitemap Επικοινωνία Αρχική Σελίδα

ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ - ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ - ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης: 01 Ιανουαρίου 2002
Ημερομηνία Λήξης: 30 Ιουνίου 2009
Τα έργα που Υλοποιήθηκαν στον Άξονα 2 :
→ Άξονας 2 : Στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών
→Μέτρο 2.1 : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ - ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ :
→1- ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ
→ 2- Β' ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ
→ 3- Β' ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
→ 4- ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΓΗΣ ΥΔΑΤΑ (ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
→ 5- ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΓΗΣ ΥΔΑΤΑ (ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΣΗ)
→ 6- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Προύπολογισμός Έργου

Δείτε τον προύπολογισμό αναλυτικά...
Gallery

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ
ΓΗΣ ΥΔΑΤΑ
« »