ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

Sitemap Επικοινωνία Αρχική Σελίδα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Ημερομηνία Έναρξης: 12 Φεβρουαρίου 2010
Ημερομηνία Λήξης: 12 Φεβρουαρίου 2010


1.3.3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ -ΠΡΟΒΟΛΗΣ


→ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ LEADER+
→ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ -ΤΕΔΚ Ν.ΗΛΕΙΑΣ
→ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΖΩΝΗΣ LEADER+ Ν.ΗΛΕΙΑΣ - N.A. HΛΕΙΑΣ
→ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Δ.ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
→ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ Δ.ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ- ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ

Προύπολογισμός Έργου

Δείτε τον προύπολογισμό αναλυτικά...
Gallery

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ LEADER+
ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΤΕΔΚ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
« »