ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

Sitemap Επικοινωνία Αρχική Σελίδα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία Έναρξης: 01 Ιανουαρίου 2002
Ημερομηνία Λήξης: 30 Ιουνίου 2009
Στον τομέα της προστασίας , ανάδειξης και αξιοποίησης , του φυσικού περιβάλλοντος υλοποιήθηκαν 5 επενδυτικά σχέδια.
→ τα τρία έργα αφορούν την διαμόρφωση & συντήρηση υφιστάμενων μονοπατιών ,
→ ένα αφορά την αποκατάσταση περιοχών περιβαλλοντικής υποβάθμισης
→και ένα την δημιουργία χώρου δασικής αναψυχής και διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Προύπολογισμός Έργου

Δείτε τον προύπολογισμό αναλυτικά...
Gallery

ΜΟΝΟΠΑΤΙ - ΑΝΤΡΩΝΙ
ΜΟΝΟΠΑΤΙ - ΦΟΛΟΗ
ΜΟΝΟΠΑΤΙ - ΛΙΝΙΣΤΕΝΑ
« »