ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

Sitemap Επικοινωνία Αρχική Σελίδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης: 01 Ιανουαρίου 2002
Ημερομηνία Λήξης: 30 Ιουνίου 2009
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ :
• (ΔΡΑΣΗ 1.1.1)(ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
• (ΔΡΑΣΗ 1.1.2)ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Π LEADER+)
• (ΔΡΑΣΗ 1.1.3)ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ
• (ΔΡΑΣΗ 1.1.4) ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ