ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας
LEADER / CLLD

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
04 Ιουλίου 2018 04 Ιουλίου 2018

Σε ποιούς απευθύνεται η προκήρυξη
Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ), στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για εργα δημόσιου ενδιαφέροντος, σας προσκαλεί σε συνάντηση εργασίας την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Κρέστενα.
Η συνάντηση απευθύνεται σε στελέχη των δήμων που προετοιμάζουν προτάσεις για υποβολή στο Πρόγραμμα LEADER και στοχεύει στην ενημέρωση αναφορικά με την πορεία προετοιμασίας, τον βαθμό ωριμότητας και στην παροχή βοήθειας για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

 

Συνημμένα Αρχεία
prosklis sinadisi Κατέβασμα