ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα
Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
14 Μαΐου 2018 14 Μαΐου 2018

Σε ποιούς απευθύνεται η προκήρυξη
Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ), στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για έργα δημόσιου ενδιαφέροντος, σας προσκαλεί σε ανοικτή ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει στον Πύργο, στην αίθουσα διαλέξεων της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας στον Πύργο (Μανωλοπούλου και Μαγνησίας, έναντι Δ.Ο.Υ.) την Παρασκευή 18-5-2018 και ώρα 10.00 π.μ. Στην ημερίδα θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων που περιλαμβάνει η Προκήρυξη και θα δοθούν οδηγίες για την διαδικασία υποβολής των προτάσεων.
Η παρουσία σας, μαζί με στελέχη σας, θα είναι ιδιαίτερα σημαντική και δημιουργική.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Πύργος, αίθουσα ΠΕΔ
Παρασκευή 18 Μαίου 2018

  • 10.00 -10.15 Άφιξη- εγγραφή συμμετεχόντων
  • 10.15-10.25 Καλωσόρισμα συμμετεχόντων/χαιρετισμοί
  • 10.25-10.45 Παρουσίαση των Υποδράσεων της Προκήρυξης
  • 10.45-11.10 Διαδικασία υποβολής των προτάσεων
  • 11.10-12.00 Παρουσίαση της αίτησης
  • 12.00-12.10 Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου δημόσιας σύμβασης
  • 12.10-13.30 Διευκρινίσεις - ερωτήσεις/συζήτηση