ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
05 Ιουλίου 2017 05 Ιουλίου 2017

Σε ποιούς απευθύνεται η προκήρυξη
http://www.antagonistikotita.gr/ptyxioyxoiΕΠΑνΕΚ