ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
16 Ιουνίου 2016 16 Ιουνίου 2016

Σε ποιούς απευθύνεται η προκήρυξη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α της χρήσης 2015

Συνημμένα Αρχεία
ISOLOGISMOS 2015 Κατέβασμα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ Κατέβασμα