ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση LEADER/CLLD
LEADER / CLLD

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
18 Απριλίου 2016 18 Απριλίου 2016

Σε ποιούς απευθύνεται η προκήρυξη
Στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμασία της πρότασης της Ηλείας που θα υποβληθεί για ένταξη στo Πρόγραμμα LEADER/CLLD του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, θα πραγματοποιηθούν ανοικτές ενημερωτικές συναντήσεις  σε πόλης του Νομού (Δείτε εδώ το πρόγραμμα των συναντήσεων)
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος να το συμπληρώσουν και να το αποστείλουν με email ή με fax στην Αναπτυξιακή Ολυμπίας .
Οι ιδέες σας μπορούν να γίνουν πράξη ...
email: anol@otenet.gr
Fax: 2625024991

 Προσοχή: το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα αλλά αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος στα πλαίσια της διαβούλευσης

Συνημμένα Αρχεία
Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κατέβασμα