ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER
LEADER / CLLD

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
12 Απριλίου 2016 12 Απριλίου 2016

Σε ποιούς απευθύνεται η προκήρυξη
Από την Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ), ανακοινώθηκε ότι λήφθηκε απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε την Παρασκευή 8 Απριλίου στα Κρέστενα για την εκκίνηση της διαδικασίας του σχεδιασμού του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD για την νέα Προγραμματική περίοδο στην περιοχή του Νομού Ηλείας.

Συνημμένα Αρχεία
DELTIO TYPOY Κατέβασμα