ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.).
4η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
26 Οκτωβρίου 2015 26 Οκτωβρίου 2015

Σε ποιούς απευθύνεται η προκήρυξη
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α  (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους ότι έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία 28-4-15).
Ολοι οι πίνακες των επενδύσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ ΑΕ (www.anol.gr) και στα Γραφεία της εταιρείας.
Η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργων είναι η 31-12-15
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι η 11-11-15

ΚΡΕΣΤΕΝΑ 26-10-15
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ
 

  
 

Συνημμένα Αρχεία
Αποελέσματα αξιολόγησης Κατέβασμα