ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΣΙΘΕΑ
Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
21 Νοεμβρίου 2013 21 Νοεμβρίου 2013

Σε ποιούς απευθύνεται η προκήρυξη

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΠΑΣΙΘΕΑ" την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2015 στην Κρέστενα διοργάνωσε  Ημερίδα Ενημέρωσης της Πράξης με τίτλο  «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας- ΠΑΣΙΘΕΑ» που υλοποιείται στα πλαίσιο της δράσης "Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών" (ΤΟΠΣΑ)
Κατεβάστε παρακάτω τα σχετικά αρχεία

Συνημμένα Αρχεία
ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ Κατέβασμα
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Κατέβασμα