ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ LEADER ν. Ηλείας
3η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
31 Οκτωβρίου 2013 31 Οκτωβρίου 2013

Σε ποιούς απευθύνεται η προκήρυξη
Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 29-10-13 η υποβολή προτάσεων - φακέλων υποψηφιότητας στα πλαίσια της 3ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER. Στα Γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε ΟΤΑ υποβλήθηκαν 29 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 7.779.454,72 € και Δημόσια Δαπάνη 4.763.732,09 €.
Σημειώνεται ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός η υπερκάλυψη του ποσού που είχε προκηρυχθεί που ήταν 3.637.534,82 € και Δημόσια Δαπάνη 2.292.929,65€ αντίστοιχα.
Αναλυτικά οι προτάσεις που υποβλήθηκαν δημοσιεύονται στο www.anol.gr.
Ήδη ξεκίνησε η αξιολόγηση που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2,5- 3 μήνες.

Συνημμένα Αρχεία
DELTIO TIPOU Κατέβασμα