ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

Οριστικοποίηση πίνακα κατάταξης υποψήφιων προτάσεων στην δράση L313-5 στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER
ΑΞΟΝΑΣ 4 ( ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER)

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
14 Μαΐου 2013 14 Μαΐου 2013

Σε ποιούς απευθύνεται η προκήρυξη
Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 2/14-5-2013 απόφασή της, ανακοινώνει, μετά τηn εκδίκαση των ενστάσεων, τους τελικού πίνακες κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER στην δράση L313-5

Συνημμένα Αρχεία
APOFASI ORISTIKOPOIHSHS Κατέβασμα