ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

Οριστικοποίηση πίνακα κατάταξης υποψήφιων προτάσεων στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER
ΑΞΟΝΑΣ 4 ( ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER)

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
23 Απριλίου 2013 23 Απριλίου 2013

Σε ποιούς απευθύνεται η προκήρυξη
Οριστικοποίηση πίνακα κατάταξης υποψήφιων προτάσεων στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER
Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 3/22-4-2013 απόφασή της, ανακοινώνει, μετά τη λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων, τους τελικού πίνακες κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία η 26 Οκτωβρίου 2012).

Συνημμένα Αρχεία
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΠ Κατέβασμα