ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της 1η Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)
ΑΞΟΝΑΣ 4 ( ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER)

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
26 Αυγούστου 2011 26 Αυγούστου 2011

Σε ποιούς απευθύνεται η προκήρυξη
Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 4/24-8-2011 απόφασή της, ανακοινώνει, μετά τη λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων, τους τελικού πίνακες κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία η 30 Νοεμβρίου 2010).

Συνημμένα Αρχεία
ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Κατέβασμα