ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ LEADER N. Ηλείας
ΑΞΟΝΑΣ 4 ( ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER)

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
06 Δεκεμβρίου 2010 06 Δεκεμβρίου 2010

Σε ποιούς απευθύνεται η προκήρυξη
Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 30-11-10 η υποβολή προτάσεων - φακέλων υποψηφιότητας στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER+. Στα Γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  Α.Α.Ε ΟΤΑ υποβλήθηκαν 24 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 8.548.691,36Ευρώ και Δημόσια Δαπάνη 4.906.009,20 Ευρώ.
Σημειώνεται ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός στην παρούσα δύσκολη συγκυρία η υπερκάλυψη του ποσού που είχε προκηρυχθεί που ήταν 7.878.333,33 και 4.637.000,00 Ευρώ αντίστοιχα.
Αναλυτικά οι προτάσεις που υποβλήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Ήδη ξεκίνησε η αξιολόγηση που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2,5- 3 μήνες.Διονύσιος Μπαλιούκος
Πρόεδρος ΔΣ


Συνημμένα Αρχεία
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέβασμα